Forskning på dyresykdommer på Svalbard

I tillegg til kliniske tjenester, har vi et mål om å bygge opp veterinærmedisinsk kompetanse innenfor forskning på Svalbard. I samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner, vil vi kunne bidra med å danne en grunnmur, slik at veterinærer blir mer sentrale i forskning på sykdommer som er av betydning for både dyr og mennesker.

Kilde: The Lancet

“One Health” (over) viser samspillet mellom dyr, mennesker og miljø og hvordan problemer som antibiotikaresistens (AMR) og infeksjonssykdommer kan overføres fra en kilde til en annen. I veterinærmedisinsk praksis står “One Health” sentralt og det er vesentlig å ta hensyn til at sykdommer og AMR som finnes hos dyr kan overføres til mennesker og miljøet rundt.

E. coli er en av flere bakterier som både er sykdomsfremkallende og bærer av antibiotikaresistens. Det er sett en utvikling av økt forekomst av resistens mot flere typer viktige antibiotikum hos denne arten.

Svalbard Dyresykehus AS | Org.nr.: 925 597 902
+47 951 48 406 | post@svalbarddyresykehus.no