Våre behandlinger

Vi tilbyr alt fra polikliniske tjenester til større utredninger og behandlinger. Vårt formål er å kunne ivareta og styrke dyrehelsen og dyrevelferden på Svalbard gjennom et bredt veterinærmedisinsk tilbud.

svalbard dyresykehus dyrlege i longyearbyen

Poliklinikk

Regelverk for reise med dyr til og fra Svalbard kan anses innviklet og vanskelig å forstå. Vår tette kontakt med Mattilsynet og forståelse for saksgangen i forbindelse med transport av kjæledyr, gir oss et fortrinn når det kommer til reise med hund. Vi behandler helsedokumenter og gir råd og tips i den forbindelse. Les mer om reise til/fra Svalbard her

Adferd er et bredt fagfelt som krever lang erfaring og kunnskap om hundens tankemåte. Vi kan gi gode råd i forbindelse med overtakelse av valp, adopsjon av eldre hunder eller bare generelle spørsmål knyttet til det å ha hund.

Apoteket i Longyearbyen tar inn medisiner fra fastlandet på bestilling fra oss. Medisiner som bestilles opp til Svalbard vil ankomme tirsdag og torsdag ettermiddag hver uke. Apoteket har også de mest brukte veterinærpreparatene på lager til enhver tid. Vi rekvirerer resepter på individuelle vurderinger.

Helseattester kan være nødvendig i forbindelse med avl, utstilling eller andre årsaker. Vi dokumenterer helseattester etter undersøkelser der det anses nødvendig.

ID-merking (RFID) er påkrevd for alle som har hund og skal ut og reise eller oppholde seg på Svalbard. ID-nummeret er knyttet til hundens navn, alder og vaksinasjonsstatus, samt eiers kontaktinformasjon i Husdyrdatabasen. Husdyrdatabasen oppdateres jevnlig av aktuell aktør (veterinær, Sysselmesteren, Mattilsynet, flyplassen).

En generell helseundersøkelse kan være med på å få et overblikk over hundens nåværende tilstand. Svalbard innehar mange eldre hunder som kan kreve nærmere oppfølging i sine siste leveår. En regelmessig oppfølging kan være med på å gi hunden en bedre livskvalitet, uavhengig om man er gammel eller ung.

Endoparasitter som revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) er ansett som en trussel mot folkehelsen, både på fastlandet og på Svalbard. I den forbindelse må hunder behandles 120-24 timer før avreise til fastlandet, i tillegg til at behandlingen skal dokumenteres i godkjente helsedokumenter (pass/helsesertifikat) av veterinær.

For å kunne reise til eller fra Svalbard for første gang, kreves det dokumentasjon på godkjent mengde rabiesantistoffer i blodet. Vi sender blodprøver til et internasjonalt godkjent laboratorium som er godkjent av norske og utenlandske myndigheter. For mer informasjon om regelverk rundt dette, se [link].

Forebygging av kjente sykdommer hos hund gjøres gjennom å opprettholde et fungerende vaksineregime. Valpevaksinen (DHP) er påkrevd av Mattilsynet for å inneha oppholdstilatelse for hund på Svalbard. Rabiesvaksinen er påkrevd for å kunne reise med hund til fastlandet og må være bekreftet gjennom blodprøver. Vaksine mot kennelhoste er ikke påkrevd, men svært ønskelig blant hundeeiere på Svalbard, da flere aktører driver med hund i sportslig og kommersiell sammenheng.

OBS! Regelverk som omfatter Svalbard gjør at vi ikke kan dokumentere vaksiner i pass.

Avliving anses oftest som den vanskeligste avgjørelsen en eier må ta. Vi bistår i denne prosessen ved å gjøre opplevelsen så lite traumatisk som mulig ved å tilby bistand i hundens siste levetid, konsultasjon i sorgprosessen og avliving hjemme hos eier. Medikamentell avliving er en smertefri prosess for dyret og kan være med på å gi det en verdig avslutning uten for mye påkjenning for eier. Vi tilbyr også hjemmebesøk.

svalbard dyresykehus behandlinger vet

Akutt

Magedreining oppstår akutt og krever rask intervensjon fra veterinær. Årsaksforhold til at magedreining oppstår kan ikke alltid stadfestes, men hunder som blir akutt dårlig etter inntak av mat med særlig fokus på forstørret bukomfang anses som akuttpasienter som krever umiddelbar oppfølging.

Kjente symptomer:

 • Oppblåsthet
 • Udefinerte smerter i buk
 • Sikling
 • Slapphet
 • Manglende matlyst
 • Lyse munnslimhinner

Livmorbetennelse rammer ofte tisper 4-6 uker etter løpetid. Sykdomsforløpet varierer og veterinærbehandling er indisert i mange av disse tilfellene. Noen hunder kan gå lenge uten å vise kliniske symptomer. Hyppig drikking og vannlating, i kombinasjon med slapphet og feber er gode indikasjoner på livmorbetennelse etter løpetid.

Kjente symptomer:

 • Økt drikkelyst
 • Økt vannlating
 • Feber
 • Slapphet
 • Manglende matlyst
 • Puss fra skjede (åpen pyometra)

NB! Puss fra skjede kan avvike (lukket pyometra)

Hunder klarer ikke alltid å vurdere om gjenstander er fordøyelig eller ikke. I noen av disse tilfellene er det behov for intervensjon før tilstanden forverres. Vi anbefaler at det tas kontakt ved mistanke om inntak av fremmedlegeme.

Kjente symptomer:

 • Regurgitering/oppkast etter fôring
 • Slapphet
 • Lyse munnslimhinner
 • Udefinerte smerter i buk
 • Fravær av sokk/ball/smokk, etc. i hustand

Epilepsi er en komplisert sykdom med mange forskjellige symptomer. Symptomer kan variere fra manglende kontakt til sterke kloniske anfall. Fellesnevneren for epileptiske anfall er totalt mentalt fravær og vanskeligheter med å oppnå kontakt med hund. Ved vedvarende anfall kreves intensivbehandling og videre utredning for å avgjøre alvorlighetsgrad.

Kjente symptomer:

 • Mentalt fravær
 • Tonisk anfall (hunden blir helt stiv)
 • Klonisk anfall (hunden beveger seg ukontrollert)
 • Tonisk-klonisk (kombinasjon)
 • Myoklonisk (muskelsitringer)

Tommelfingelregel er å filme anfallet, ta tiden og kontakte veterinær. Anfall >20 minutter, kontinuerlig eller cluster, anses som akutt og krever veterinærbehandling.

Sårskader kan oppstå enten på tur eller i kontakt med andre hunder. Noen sår blir ofte infiserte og har vanskeligheter med å lukkes, med mindre det behandles riktig. Ved større sår som ikke heler normalt, anbefales det å kontakte veterinær for å behandle såret under kontrollerte forhold.

Kjente symptomer:

 • Blodige områder på kroppen
 • Hevelser
 • Håravfall
 • Dårlig lukt (infisert)
 • Definerte smerter på spesifikke områder

Tommelfingerregel for suturering av sår er å behandle såret innen de første 12 timene etter såret oppstod. Tid utover dette kan kreve større inngrep for å kunne behandle og lukke sår.

Ved akutte tilfeller som krever regelmessig oppfølging, har vi utstyr til å drive overvåkning og oppfølging av pasienten på klinikken. Dette kan være tilfeller hvor hunden har fått akutte symptomer etter forgiftning, dehydrering eller andre sykdommer som krever nær profesjonell hjelp.

svalbard dyresykehus

Indremedisin

Kroniske tarmlidelser hos hund anses relativt vanlige. Fôrsensitivitet er en god parameter for å avgjøre om hunden reagerer på små forandringer i hverdagen. En indremedisinsk utredning kan være med på å avgjøre en bedre livskvalitet for hunden vha. fôrveiledning og regelmessig oppfølgig.

Kjente symtomer:

 • Varierende konsistens i avføring
 • Vekttap
 • Blod i avføring
 • Unormal lukt av avføring
 • Unormal farge på avføring

Nevrologiske symptomer kan variere fra sentralnervøse til mer perifere problemer i ekstremiteter. For å vurdere hvor problemet sitter kreves det en nevrologisk undersøkelse som fokuserer på hvor problemet kan sitte.

Kjente symptomer:

 • Ataksi (sjangling)
 • Ukontrollerte bevegelser
 • Vanskeligheter med trapper
 • Vanskeligheter med å bruke beina
 • Parese
 • Lamhet
 • Blindhet

Hormonsystemet kan være påvirket i større eller mindre grad, med varierende symptomer. Sykdommer som nefrologien omfatter er bla. diabetes, hypotyroidisme og Cushings/Addison. Overnevnte sykdommer kan kontrolleres medikamentelt, men krever spesifikk utredning for å avgjøre diagnosen.

Kjente symptomer:

 • Håravfall
 • Varierende matlyst
 • Økt drikkelyst
 • Økt vannlating
 • Slapphet
 • Øvrige diffuse symptomer avhengig av diagnose

Hjerteproblemer hos hund anses ofte som et kronisk problem tilknyttet genetikk og utvikling. Noen hunderaser er mer disponert for problemer knyttet til hjertet. Disse hundene krever regelmessig oppfølging og medisinering for å få økt livskvalitet.

Kjente symptomer:

 • Akutt slapphet ved lett anstrengelse
 • Økt respirasjon ved hvile
 • Bleke slimhinner
 • Økt bukomfang
 • Hoste
 • Synkope (besvimelse)

Hudproblematikk er ansett som en av de mest vanligste sykdommene hos hund. Variasjoner mellom tørr hud, reaksjoner på fôr og kronisk kløe er symptomer på hunder som er hypersensitive for miljøet rundt dem. I ytterste konsekvens, er allergi eller kreft diagnoser som kan stilles ved avvik i huden.

Kjente symptomer:

 • Kronisk kløe
 • Røde områder på hud (øreflipp, lyske, mellom tær)
 • Matt pels
 • Flassing
 • Biting på tær
 • Utvekster

Problemer i urinveier og nyrer kan oppstå uten kjent årsak. For å avgjøre videre behandling, anbefales utredninger hvor hovedfokus ligger på hundens urin og blod. Kontrollering av urin- og nyreproblematikk kan behandles medikamentelt. Avvik i hundens drikking og urinering bør følges opp av veterinær.

Kjente symptomer:

 • Økt drikkelyst
 • Økt vannlating
 • Smerter ved urinering
 • Inkontinens
 • Drypping fra urinveier
 • Vond lukt fra urin
 • Endret farge i urin
svalbard dyresykehus

Kirugi

Kastrering kan være nødvendig av medisinske og adferdsmessige grunner. Etter konsultasjon med veterinær, vil vi være med på å avgjøre om kirurgisk eller medisinsk kastrasjon er indisert.

Utvekster eller svulster kan være til hindring for hundens livskvalitet. Fjerning av disse utvekstene kan være til hjelp for hunden og bidra til at hunden får et bedre liv. Vi anbefaler å sende inn mistenkelige utvekster til histopatologisk undersøkelse hos eksternt laboratorium.

Jursvulster er et vanlig fenomen hos tisper som gjennomgår hormonelle forandringer i forbindelse med løpetid eller andre årsaker. Fjerning av disse svulstene krever også fjerning av underliggende jurkjertler.

Mindre utvekster i hud eller områder rundt øyne kan fjernes ved hjelp av frysing. Denne type behandling anses som smertefri og mindre innviklet enn en ren kirurgisk behandling. Vurdering av utvekst vurderes fortløpende gjennom konsultasjon og under behandling.

svalbard dyresykehus

Bildediagnostikk/Tannhelse

Bildediagnostikk/ Tannhelse

Radiologisk undersøkelse av hunden kan være med på å oppdage sykdommer som ellers vil være vanskelig å oppdage i en klinisk undersøkelse. Vi har Svalbards eneste røntgenmaskin utviklet for dyr og tilbyr utredninger tilknyttet dette.

Tannrøntgen er et godt hjelpemiddel for å avdekke sykdommer som kan oppstå i munnhulen. Dette gir oss et fortrinn når tanntrekk er indisert og er en del av en grundig munnhule-undersøkelse.

Tannstein er et vanlig problem blant hunder. Langvarige problemer med tannstein kan gi sykdommer i tannkjøttet og det anbefales alltid å fjernes fortløpende. En munnhuleundersøkelse er en del av den generelle undersøkelsen.

Polering av tenner er alltid inkludert når vi fjerner tannstein. Polering kan være med på å forhindre ytterligere skade på emaljen og bidra til god tannhelse.

Tannfrakturer og problemer med tannrøtter krever fjerning av tannen i sin helhet. Vi tilbyr trekking av tenner og gjør alltid en vurdering om hundens tilstand i munnhulen før inngrepet gjennomføres. Vi anbefaler å se etter endringer i hundens evne til å tygge mat ved mistanke om problemer i munnhulen.

20% rabatt på tannsjekk

kampanjen på screening ut mai 2021

Vi samarbeider med lokale aktører adopsjon av sledehund fra Svalbard til fastlandet. For en fast pris ordner vi alle papirer, blodprøver, pass, ormekur og klargjør for nedsendelse.

Trygg & rask behandling

Vi streber etter å utvikle oss i tråd med dagens behandlingstilbud i smådyrmedisinen. Derfor investerer vi store ressurser i diagnostisk utstyr og kompetanse, slik at vi kan tilby dyrene på Svalbard den behandlingen de fortjener. Å opprettholde en høy dyrvelferdsmessig standard på øygruppen er av høyeste prioritet for oss og en trygg tilgang til veterinærtjenester vil alltid være i fokus.

Kontakt dyrlege i Longyearbyen

Bestill time hos ved vår dyreklinikk i Longyearbyen. Du kan kontakte oss på telefon eller e-post.